Tarief | Zondervan Administraties

Natuurlijk lijkt het aanschaffen van een online boekhoud pakket(je) een goedkope manier om je boekhouding te doen. Echter ontbreekt in veel gevallen de kennis om deze goed in te vullen. Dit heeft tot gevolg dat er aan het eind van het jaar geld uit gegeven moet worden voor bijvoorbeeld het samenstellen van de Verlies en Winst rekening. Deze valt over het algemeen hoog uit, omdat er diverse correcties gemaakt moeten worden.

Voordeel om dan toch gelijk mij in te schakelen om de boekhouding te doen is dat je kan besparen op de controle werkzaamheden die je anders kwijt zou zijn.

Omdat ik bij het inrichten van de administratie al rekening heb gehouden met de verslaglegging die gedaan moet worden naar belastingdienst, banken en Kamer van Koophandel kunnen verslagen snel gemaakt worden. Niet alleen deze verslaglegging is belangrijk, maar ook de verslaglegging aan u, de klant. Het is namelijk zo dat u als klant altijd verantwoordelijk bent voor uw administratie, er wordt van u verwacht dat u weet wat er in de administratie gedaan is en dat dit correct is. Daarom lever ik standaard een aantal overzichten waarop u de stand van zaken staat en afhandeling van uw administratie te zien is. Maar ook wordt er regelmatig een back-up van de administratie aan u verstrekt.

Nu lijkt dat allemaal kostenverhogend, maar dat effect is door de automatisering, bijna nihil.

Uurtarief

Omdat de ene administratie de ander niet is, noem ik nooit een totaal tarief. De ervaring leert dat mijn tarief van € 59,- per gewerkt uur concurrerend is.

Daarnaast reken ik geen kosten voor korte telefonische vragen, als de vragen meer werk opleveren waar door ik wel kosten moet rekenen, meld ik dit.


Uurtarief: € 59,- inclusief BTW per gewerkt uur