Nieuws | Zondervan Administraties

Maatregelen ivm Corona

Afspraken

In Nederland gelden, zoals je wellicht weet, vanaf donderdag 12 maart nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus. Deze maatregelen zijn gebaseerd op advies van het RIVM.

Omdat ik het belangrijk vind dat mijn dienstverlening aan mijn klanten blijft doorgaan heb ik besloten om voorlopig geen afspraken meer te maken om elkaar te ontmoeten.

Natuurlijk blijf ik vanzelfsprekend bereikbaar via telefoon en e-mail voor alle vragen en het doorgeven van mutaties.

Ik hoop dat jullie begrip hebben voor dit besluit.

Overheidsmaatregelen nav de coronacrisis

De overheid heeft een aantal maatregelen genomen om de ondernemers te helpen, een daarvan is dat je uitstel van betaling kunt krijgen voor het betalen van belastingen.

In de persconferentie is gezegd dat dit automatisch verleend wordt, maar op de site van de belastingdienst staat aan dat deze aangevraagd moet worden


Let op, er is sprake van uitstel van betaling, niet van uitstel van inleveren van de aangifte.


Zie voor meer informatie:info corona maatregelen belastingdienst Informatie corona maatregelen belastingdienst


Met andere woorden het wordt dus weer tijd om de aangifte btw over het 1ste kwartaal te gaan maken in in te sturen.


Wil je zo vriendelijke zijn de gegevens op 2 april naar mij te sturen, zodat ik de aangifte op tijd bij de belastingdienst kan indienen[hr]

Aanpassingen wetgeving zelfstandigen 2020

24 september 2019

In 2020 veranderen er een aantal zaken voor zelfstandigen. De belangrijkste veranderingen zijn als volgt:

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek wordt in 2020 verlaagd van € 7.280,- naar € 7.030,-. Daarna zal deze tot 2028 verder verlaagd worden tot € 5.000,-.

Zelfstandigenaftrek tot 2021

InZelfstandigenaftrek
2019€7.280
2020€7.030
2021€6.780

BTW-nummer voor eenmanszaken

Omdat het huidige btw nummer gekoppeld is aan je BSN nummer voldoet de belastingdienst niet aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze stelt dat dit nummer alleen bedoeld is voor de communicatie tussen burgers en overheid en daarom niet geschikt is als basis van het btw nummer.

Om aan deze wet te voldoen zal de belastingdienst voor 1 januari alle eenmanszaken en zzp’ers een nieuw btw nummer verstrekken.

Dit BTW nummer moet dan vanaf 1 januari gebruikt worden voor de communicatie met andere bedrijven.

Denk hierbij aan het vermelden van dit nummer op de facturen, maar ook bestellingen in het buitenland voor de toepassing van het intercommunitaire leveringen. Ook bij de verleggingsregeling van de btw moet dit veranderd worden.

Regeling kleine ondernemers vanaf 2020

20 juni 2019

De overheid heeft een nieuwe manier bedacht om de kleine ondernemer te verlossen van hun administratieve verplichtingen door middel van de KOR. Nu wordt er gekeken naar het bedrag afgedragen btw, in 2020 is de gehele omzet bepalend. Als je als ondernemer minder dan €20.000 aan omzet hebt, dan kan je gebruik maken van het recht op vrijstelling van omzetbelasting (btw). Je draagt dan geen btw af, je facturen zijn zonder btw en bent vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen voor de BTW, echter niet voor de aangifte inkomstenbelasting. Maar je bent daarmee ook een aftrekpost kwijt. De regeling is alleen geldig voor goederen en diensten binnen Nederland. Deze regeling is vrijwillig en moet door de ondernemer zelf worden aangevraagd. Zie voor verdere informatie: de website van de belastingdienst.

Update website en AVG

15 mei 2018

Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG)

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend onder de engelse afkorting GDPR) is de website op enige punten aangepast. Zo is de privacyverklaring gepubliceerd.

In het kader van deze wetgeving worden data die over e-mail worden verstuurd vanaf nu met wachtwoord beveiligd. Dit gebeurt door het encrypten van hetzij PDF bestanden, hetzij 7-zip archieven, die geopend kunnen worden met het gratis programma 7-zip.

Digitale handtekening

Omdat steeds meer gegevens via de digitale weg worden uitgewisselt is het herkennen en zeker stellen van documenten van belang. Vroeger plaatste men daarvoor een handtekening onder een document als bewijs dat iets gelezen of goedgekeurd is. Het is nu ook mogelijk om dat via een digitale handtekening te doen. Dit is een gecertificeerd bewijs dat geldt als handtekening. Zie voorgaande link voor meer info. Ook wij beschikken tegenwoordig over een dergelijke digitale handtekening.

Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorsime (Wwft)

Vanwege de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorsime (Wwft) moeten wij onderzoek doen naar bedrijven en personen voor wie wij de administratie verzorgen. Zie voor meer uitleg deze webpagina van de belastingdienst.

Aanpassingen website

Daarnaast zijn ook de teksten op verschillende andere pagina's aangepast en verbeterd, is de voorpagina verder aangekleed en zijn enkele kleine technische fouten gerepareerd.

Nieuwe website

Al vele jaren heb ik de wens om mijn eigen site te hebben, maar wordt de noodzaak ook steeds groter. In de afgelopen jaren is de wetgeving aangepast waar door steeds meer zaken via de elektronische weg worden aangeleverd.