Inkomstenbelasting | Zondervan Administraties

De aangifte inkomstenbelasting van particulieren gaan in de regel altijd voor 1 mei naar de belastingdienst, zodat de aanslagen (teruggaaf) nog voor de vakantie periode komt.

Ook de aangifte voor de zakelijke klanten worden zo spoedig mogelijk, in samenspraak met, de klanten ingeleverd. Dit is mogelijk omdat er bij de inrichting van de boekhouding is rekening gehouden met de vragen die gesteld worden bij het invullen van het aangifteprogramma. Hierdoor is een snelle verwerking mogelijk.

De aangeleverde gegevens worden door mij altijd op een ordelijke manier digitaal opgeslagen. Dit heeft tot gevolg dat er een digitaal dossier ontstaat dat de klant ook ontvangt.