Aftrekbare kosten | Zondervan Administraties

Om te kunnen bepalen of kosten aftrekbaar zijn moet eerst duidelijk worden waar de kosten betreking op hebben. Zijn het kosten die gemaakt zijn in de privésfeer, die te verrekenen zijn op de aangifte inkomstenbelasting of zijn het zakelijke kosten die opgenomen kunnen worden in de verlies en winst? Maar de vraag kan ook zijn of deze kosten investeringen zijn.

Aftrekbare kosten voor de inkomstenbelasting

De regelgeving rondom de inkomstenbelasting geeft een aantal mogelijkheden om kosten die gemaakt zijn af te trekken van de inkomstenbelasting. Denk hierbij aan de hypotheek kosten van de woning of studie die niet vergoed is door een werkgever. Op de site van de belastingdienst staat een volledig volledige lijst van deze aftrekposten.

Aftrekbare kosten van de onderneming.

De kosten van de onderneming vallen in 2 groepen uiteen. De directe en indirecte kosten. De directe kosten hebben direct te maken met de productie van goederen of het leveren van de diensten. Denk hierbij aan bv grondstoffen, verzending van de goederen e.d.
De indirecte kosten zijn kosten die gemaakt worden maar niet direct aan het eindproduct gekoppeld kunnen worden. Dit zijn bv telefoon kosten en administratie kosten.

Een aantal kosten die we maken zijn echter niet of gedeeltelijk aftrekbaar.
Deze splitsing vinden we onder de kop aftrek van kosten bij de belastingdienst terug.

Investeringen

Investeringen zijn kosten die gemaakt zijn voor bedrijfsmiddelen. Over het algemeen gaan deze investeringen een aantal jaren mee en worden daarom op de balans opgenomen. Jaarlijks mag hiervan een gedeelte daarvan als kosten genomen worden. Gelukkig mogen bedragen onder de € 450,- direct als kosten genomen worden.
Voor een aantal investeringen mogen we ook een investeringsaftrek rekenen.
Zie voor de spelregels de site van de belastingdienst.