BTW | Zondervan Administraties

BTW Tarieven

We kennen op dit moment de volgende BTW Tarieven:
  • 21%
  • 9%
  • 0%
  • vrijgesteld
Wilt u weten welk tarief u moet rekenen voor uw goed of dienst, zie dan de website van de belastingdienst.

Berekeningen

De correcte berekening is:
Goederen excl. btw (100%) +21% = goederen incl. BTW (121%)
voorbeeld: printer van 100,- excl btw + 21% (100+21/100) = printer (100+21=)121 incl. btw.

Vaak worden fouten gemaakt in de berekening van de goederen prijs incl. btw naar een prijs excl. btw. De prijs exl btw kan niet berekend worden door 21% van het totaal te nemen. De prijs incl. btw is 121%
Hier is de juiste rekenmethode: goederen incl. btw * 100/121= goederen excl. btw.

Naast het 21% tarief is er ook het 9% tarief. Dit tarief wordt voornamelijk gebruikt voor levensbehoeften (eten en dergelijke). De berekening gaat op de zelfde manier als die met 21%, maar dan met 9%.

Regeling kleine ondernemers

Als de omzet niet hoog is en er een gering bedrag aan btw afgedragen moet worden kan het zijn dat er gebruik gemaakt kan worden van de regeling voor kleine ondernemers waardor de btw niet afgedragen hoeft te worden. Zie voor de regeling de belastingdienst.

Regeling kleine ondernemers vanaf 2020

De overheid heeft een nieuwe manier bedacht om de kleine ondernemer te verlossen van hun administratieve verplichtingen door middel van de KOR. Nu wordt er gekeken naar het bedrag afgedragen btw, in 2020 is de gehele omzet bepalend. Als je als ondernemer minder dan €20.000 aan omzet hebt, dan kan je gebruik maken van het recht op vrijstelling van omzetbelasting (btw). Je draagt dan geen btw af, je facturen zijn zonder btw en bent vrijgesteld van alle administratieve verplichtingen voor de BTW, echter niet voor de aangifte inkomstenbelasting. Maar je bent daarmee ook een aftrekpost kwijt. De regeling is alleen geldig voor goederen en diensten binnen Nederland. Deze regeling is vrijwillig en moet door de ondernemer zelf worden aangevraagd. Zie voor verdere informatie: de website van de belastingdienst.

Betalingskenmerken

Elk jaar levert de belastingdienst een brief aan met daarop alle termijnen en betalingskenmerken. Deze gegevens kan je ook zelf achterhalen door een aantal gegevens in te voeren op de berekening betalingskenmerken van de belastingdienst.