Welkom | Zondervan Administraties

Welkom op de site van Zondervan Administraties

Het uit handen geven van een administratie, het laten doen van aangifte inkomstenbelasting is een vertrouwenskwestie. Er moet geen twijfel bestaan over het vertrouwen. Kennismaken is daarom van groot belang.

Omdat Zondervan Administraties een eenmanszaak is, weet u dat de administratie altijd door mij gedaan wordt. Zondervan Administraties is gevestigd te Lelystad. In de afgelopen 25 jaar is binnen Zondervan Administraties een specialisatie ontstaan om kleine bedrijven (eenmanszaken en zzp'ers) te begeleiden of op te starten. Naast deze begeleiding worden aangifen inkomstenbelasting voor particulieren en ondernmemers verzorgd.

De laatste tijd wordt er ook steeds meer beroep gedaan om kennis bij overlijden, ziekte e.d. ook daarbij kan (tijdelijke) hulp geboden worden

Diensten

De diensten die verleend worden betreffen het verzorgen van administraties, het opstellen van jaarverslagen en het verzorgen van diverse soorten belastingaangifte.

Omdat veel kleine ondernemers overdag met hun bedrijf bezig zijn bied ik de mogelijheid om in de avonduren vragen en opmerkingen te stellen. Ook u kunt mij direct een mail sturen.

Een aantal veelvoorkomende vragen over BTW en Inkomstenbelasting staan onder informatie opgenomen. Daar vindt u ook een overzicht van de zakelijk aftrekbare kosten . Natuurlijk is Zondervan Administraties ook helder over het tarief. Daarnaast probeer ik om veranderingen in regels of wetgeving die van belang zijn voor mijn klanten onder nieuws te verzamelen. Voor startende ondernemers heb ik een wie wat waar lijst om te bepalen of je alle gegevens hebt die nodig zijn voor o.a. een ondernemersplan en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Privacy

Uw privacy is natuurlijk van groot belang, daarom worden er zowel techinsche als fysieke maatregelen genomen om aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Zie hiervoor de privacyverklaring op deze site.

Sponsoring

Op dit moment worden de volgende initiatieven ondersteund:

afbeeldingafbeelding